Hus og hjem

Miljøvenlighed på væggene i din bolig

De produkter, som du bruger til at dekorere dit hjem med kan have en stor effekt på miljøet. Vi tænker sjældent over det, fordi mange danskere i dag stadig forbinder miljøvenlighed med sådan noget som mad eller energi.

Men har du nogensinde tænkt på, hvor miljøvenlig malingen eller tapetet, som du bruger på dine vægge, er? Det kan være svært lige at sætte sig ind i. Derfor finder du nedenfor mere information, omkring maling og tapet, og hvordan det hænger sammen med miljøet!

VOC – hvad betyder det?

VOC er et begreb, som går igen og igen, når det kommer til alle de produkter, som vi bruger til at dekorere vores hjem. VOC er en forkortelse for ”Volatile Organic Compounds”, som direkte oversat til dansk betyder ”flygtige organiske forbindelser.”

VOC’er er blandt andet det, som vi forbinder med den klassiske lugt af maling. Og disse stoffer, som kan findes i maling og tapet, er faktisk ikke særligt gode for os mennesker. De kan have sundhedsrisici, som simpelthen ikke er særligt sjove.

Det grønne tapet

Når det kommer til, at tapetet skal være miljøvenligt, så vil man gå efter noget, som har få eller ingen VOC’er. Det er nemlig godt for indeklimaet og for din sundhed.

Men udover det, så er tapet ret unikt, fordi det er baseret på papir. Det betyder, at på samme måde, som papir kan laves på genbrugsmaterialer, så kan tapet også laves på sådanne materialer. Det nedsætter energiforbruget, hvilket er godt for miljøet.

Til sidst kan meget tapet også indeholder vandbaseret blæk. Dette er den mere miljøvenlige løsning end det, som man ofte ser i lidt for billig tapet, hvor blækket kan indeholde farlige stoffer, som ikke bør ledes ud i naturen!

Miljøvenlig maling – hvad er det?

Maling skal ligesom tapet indeholde meget få eller ingen VOC’er for, at det begynder at være miljøvenligt.

I de malinger, som er baseret på at have meget få VOC’er, så vil der ofte være vand i blandingen i stedet for de petrokemiske stoffer, som ofte bruges.

Udover dette, så er det dog blevet populært at lave såkaldt ”naturlig maling”. For mennesket har i mange hundrede år malet, før vi fik alle de farlige stoffer, som vi putter i i dag. Disse kan blandt andet komme fra mælk eller forskellige former for olie. Ofte kan de også være bedre for væggene, idet væggene får lov til at ”ånde”, hvilket gør, at man undgår fugtproblemer.