EnergiMiljø

Hvad er grøn energi – se mere her

Man hører både om grøn energi i tv´et og når man flytter i hus. Men ved de fleste godt hvad grøn energi er? Herunder kommer der nogle bud på hvad grøn energi består af og hvorfor det kunne være godt for dig at vælge grøn energi til dit hjem fremover.

Grøn energi igennem vind

I dag står der vindmøller rundt om i det danske landskab og vindmøllerne har på lige fod med elmaster, biogasanlæg og kulkraftværker været med til at skabe et nyt kulturlandskab. Det er ikke kun på land, at man kan få øje på de store vindmøller, men også på havet. Vindmøllerne kommer mere ud på havet nu, end før på grund af den næsten altid høje vind.

Planen med at få mere grøn energi med vindmøller er, at få 50 % af den elektriske energi i Danmark fra vindmøller. I EU blev der i 2008 opført 20 vindmøller på hver eneste arbejdsdag.

Vindenergien er det fortrukne valg i Europa for at kunne nedsætte CO2 udslippet og de foruroligende klima-og miljaforandringer, som der medfølger.

Et Økonomisk godt valg

Vindkraft er indtil videre det økonomiske og miljømæssige bedste alternativ til en el produktion. Udnyttelsen af vindens energi forurener ikke og hindrer ikke udledning af CO2 og nedbryder derfor ikke Jordens ressourcer. Vindmøller er derfor et udtryk for en bæredygtig energipolitik. Moderne vindmøller bruges i dag stort set kun til fremstilling af vores elektricitet og har derfor en vigtig rolle i den vedvarende energiforsyning.

Hvis man ser det fra en bæredygtig vinkel, så er en vindmølle en fantastisk god investering, der i løbet af sin levetid levere 80-100 gange så meget energi, som der bruges til dens fremstilling.

Her er opstillet 4 gode grunde til at vælge en bæredygtig energikilde:

1) Vind er en ubegrænset ressource.

2)Vindkraft bidrager til en højere grad af selvforsyning og dermed uafhængighed af de olieproducerende lande i Mellemøsten.

3) Vindkraft er en CO2-neutral energiform, der bidrager aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser. Den er dermed en bæredygtig energikilde.

4) Vindkraft kan delvist erstatte fossile energikilder (kul, olie og naturgas).

Interesseret i grøn energi?

Hvis du efter at have læst mere omkring bæredygtig energi og gerne vil vide mere til hvordan det kan implementeres i dit hjem eller fremtidige hjem, så kan du læse mere på natur-energi. Her kan du få hjælp til oprettelsen, til skifte fra olieproducerede energi og til at få det til at fungere i dit hjem.