Ikke kategoriseret

Entreprenørers bundlinje kan forbedres gennem maskinleje

Maskinudlejning henvender sig til mange forskellige brugere fordelt over flere segmenter, herunder entreprenører, håndværkere, private – ja faktisk virksomheder i alle afskygninger, som har brug for en forlænget arm. Det er dog i særlig grad et udbredt fænomen, at bygge- og anlægsbranchen, hvor størstedelen af danske entreprenørvirksomheder har deres daglige drift, har en række meget uforudsigelige forhold, som har tendens til at være meget omskiftelige. Det kan derfor være et risikabelt foretagende for en virksomhed, hvis det pludselig er nødvendigt at investere intensivt i maskinparken, for at efterkomme kundernes ofte meget specifikke tidsrammer. Netop derfor er udlejning af tunge maskiner et fornuftigt alternativ til de risikable investeringer.

GSV.dk er som den største danskejede udlejningsvirksomhed af blandt andet lifte, gravemaskiner, dumpere, læssere og en lang liste af andre maskiner, en optimal mulighed for danske entreprenører og virksomheder til at afsøge nye markedsområder eller få en ekstra hjælpende hånd i perioder, hvor efterspørgslen er under et midlertidigt opsving. Specielt liftudlejning er blandt det mest populære materiel til udlejning, fordi det er en maskine, som findes i så mange variationer, at kun de absolut største og mest dominerende entreprenørvirksomheder på markedet har mulighed for at være i besiddelse af hele deres egen flåde med tilhørende hyppige udskiftninger og vedligehold. Det er imidlertid ikke en mulighed for håndværkere, mindre entreprenørforretninger og andre virksomheder, for hvem de enorme årlige afskrivninger på materiellet og generelle alternativomkostninger vil overgå den forventede indtjening derfra.

En fleksibel løsning med stor hensyntagen

Når man som virksomhed får et periodisk behov for at have en bestemt maskine til rådighed, opstår der samtidig en lang række relevante forhold, der bør tages stilling til. Først og fremmest er det nødvendigt at klarlægge, hvor akut det opståede behov egentlig er. Det er vigtigt, fordi en forhastet konklusion i langt de fleste tilfælde vil kunne koste dyrt – både direkte økonomisk men også i forhold til det projekt, der er igangsat hos en eventuel kunde. I forlængelse deraf kommer udarbejdelsen af en behovsanalyse, som kan fortælle i detaljer, præcis hvilken eller hvilke typer materiel der er behov for nu og her. Dernæst kommer en nøje overvejelse af alternativer, og det er netop her, muligheden for maskinleje ligger godt i svinget. Maskinlejen er nemlig den langt mest fleksible løsning, og den fleksibilitet er for virksomhedsejeren helt essentiel, når det kommer til at få inddækket en kritisk situation, hvor der er mangel på maskinkraft fra egne rækker.

Fleksibiliteten kommer især til udtryk ved liftudlejning, som er en af produktgrupper, GSV.dk går meget op i. Ønsker man at leje en lift, er det muligt at få den leveret direkte på byggepladsen eller hos virksomheden og endda blive instrueret i brugen af en erfaren chauffør – og der findes en verden af mulighed inden for lifte! Når der lejes materiel gennem en totalleverandør, sikrer man samtidig, at maskinerne er opdaterede og løbende bliver udskiftet. Derudover er leverandøren garant for at samtlige krav med hensyn til både sikkerhed, kvalitet og miljø bliver overholdt til fulde, og dermed er man som lejer stillet bedst muligt.

Det sidste skridt i vurderingen af alternativer opstår først efter den – eller de – første lejeperioder. Først derefter er det muligt at begynde at regne på den faktiske rentabilitet, for at undersøge hvorvidt der er grundlag for en kontinuerlig forbedring af indtjeningen, hvis der investeres i egne maskiner. Hvis tidligere lejeperioder med en bestemt maskine har vist sig særligt nyttefulde, så vil man i mange tilfælde se, at virksomheden selv har mod på at foretage sin investering, da der nu er fastlagt en økonomisk bevæggrund herfor.