Miljø

Hvordan kan en transportvirksomhed være bæredygtig?

Når man taler om klima og bæredygtighed, er transport en af de helt store syndere. Udledning af CO2 fra transportindustrien bærer et enormt ansvar for den samlede udledning, så hvordan kan en virksomhed, der specialiserer sig i at transportere varer rundt i hele Europa, holde sig til en bæredygtig transport?

Her er en liste over nogle af de faktorer, som man kan tale om, når bæredygtig transport kommer på bordet.

Materiel og adfærd

Når man taler om lastbilerne, er der over de seneste mange år sket en stor udvikling, som har en positiv indflydelse på den bæredygtige transport. I Danmark er den gennemsnitlige alder på lastbiler 10,2 år. Alderen på en lastbil spiller en afgørende rolle for, hvor skånsom transporten er. Med nyere lastbiler kommer også mere bæredygtig teknologi, så jo yngre alderen på en lastbil er, jo mere skånsom kan den være for miljøet.

Udover selve lastbilerne og deres teknologi er der andre mindre elementer, der også spiller en stor rolle. Man arbejder bl.a. også med miljøvenlige dæk, når man taler om bæredygtig transport. Disse bliver produceret under miljøvenlige forhold, benyttelsen er miljøvenlig, og dækkene har flere liv.

Der er mange ting, som man kan genbruge. Presenninger fra lastbiler er en af de helt oplagte ting. Når presenningerne ikke kan bruges på lastbilerne længere, kan de få nyt liv hos andre virksomheder, som re- og upcycler PVC-materiale. Lastbilernes gamle presenninger kan bruges til forskellige produkter såsom tasker, punge, computertasker og meget mere. På den måde opstår et cirkulært system, hvor gamle ting får nyt liv.

Et forholdsvis nyt tiltag er Eco-driving, som er et system i en indbygget computer, der er installeret i lastbilen. Formålet er at reducere brændstof så meget som muligt og dermed mindske CO2-udledningen. Det hele afhænger dog af chaufføren, og systemet gør det nemmere for chaufføren at køre mere miljøvenligt. Systemet måler på kørselsadfærden, og der måles ud fra seks parametre: Tomgang, overhastighed, bremsning, hård opbremsning, udrulning og coasting. Computeren indsamler data om disse parametre, og chaufføren kan dermed optimere sin kørselsadfærd, så det bliver en mere bæredygtig transport.

Der er meget fokus på, at udvikling inden for bæredygtig transport skal optimeres, og det er et område, hvor der hele tiden sker fremgang. De ovenstående faktorer er blot få af de tiltag, som man kan indføre, hvis man vil sikre en mere klimavenlig transport og dermed et bedre miljø.